Kurumsal göstergelerin saptanması, takibi, analizi

Son Güncelleme:

Kurumlar her türlü faaliyet ve kurumsal yapıya ait verilerini anında veya daha sonra irdeleyebilmek için toplamak durumundadır. Belleklerdeki sonsuz verilere güvenmek yerine seçilmiş bir dizi verinin, mümkün ise Kurumsal Analiz/Araştırma Birimi eliyle, doğru etiketlenerek depolanması, hem yıldan yıla değişimleri izlemek hem de yeri geldiğinde kurum hakkında bilgi verebilmek için gerekir (Yıllık Perf Göstergeleri, Ornek). Eğilimlerin (trend) değerlendirilmesi, rakiplerle karşılaştırma, en yüksek/ en düşük/ ortalama değerlerin, aşırılıkların (outliers) analizi işlemlerinin birkaç yıl takibi sonucunda bu göstergelerden kurum için en önemlileri Temel Performans Göstergeleri (KPI) olarak tanımlanır. Bu göstergeler orta ve uzun vadeli üst seviyedeki planlamalarda, kurumun kendini tanıtma süreçlerinde, kurumsal karşılaştırma (benchmarking) işlemlerinde sürekli göz önünde tutulur. Stratejilerin seçimi, başarısı, sürekliliği, revizyonu hep bu KPI’lar yoluyla değerlendirilecektir.

 

Yıllık Performans Göstergeleri izlenerek kurumun gidişatı, içteki güçlü ve zayıf alanları, dış tehdit ve fırsatlara olası tepkiler, göreceli avantajlar irdelenir. Reaktif davranmak yerine proaktif olmanın yolları düşünülür, kararlaştırılır. Aşağıdaki konular mutlaka kapsanmalıdır:

 • Öğrenci nüfusunun profili,
 • Öğrenci kabul verileri,
 • Öğrenci ilerlemesi, başarısı, mezuniyet ve ayrılma sayıları ve oranları (özellikle birinci yıl),
 • Öğrenci- öğretim elemanı-idari personel hareketliliği,
 • Verilen dersler, sayısal bilgiler, başarı durumları,
 • Programlara yönelik öğrenci memnuniyeti (program, ders, öğretim elemanı, öğrenci iş yükleri, akademik danışmanlık, öğrenci temsilciliği, hizmetlere yönelik memnuniyet vb geri bildirim süreçleri),
 • Mevcut öğrenme kaynakları ve öğrenci desteği,
 • Mezuniyet süresi, gerçekleşen/ öngörülen oranı
 • Mezunların kariyer yolları, istihdam edilebilirlik (iş bulma istatistikleri, işin alınan eğitime uygunluğu, ücretin tatminkarlık seviyesi, bir sonraki eğitimin değerlendirilmesi, iş veren memnuniyeti, büyük başarıların takibi),
 • Mezuniyet aşamasında yabancı dil yetkinliği,
 • Araştırma etkinlikleri, çıktılar, projeler,
 • Doktora programlarının verileri,
 • Ortak programlar, ortak araştırma birimlerinin verileri,
 • Topluma hizmet etkinlikleri,
 • İnsan kaynakları değişimleri,
 • Altyapı değişiklikleri,
 • Gelir kaynakları, kalemleri ve değişimleri, bütçe ve kullanımı verileri,
 • Dış paydaş iletişim platformlarının verileri.

Comments are closed.

yükseköğretim yönetimi, sistemleri, geliştirilmesi konularını tanıtan, destekleyen kişisel platform | www.oktemvardar.com

Yukarı ↑