Kurumsal süreçlerin tanımlanması

Üniversitenin ana fonksiyonları olan Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Topluma hizmet  ve üniversitenin kendi organizasyonu (Yönetim ve destek hizmetleri) alanlarının ana süreçler- süreçler-alt süreçler olarak hiyerarşik yapısının modellenmesi, üniversite yaşamının bu süreçler hiyerarşisi içinde tam ve güncel olarak yerleştiğinin görülmesi faydalı olacaktır. Bunun bir örneği süreçler hiyerarşisi dosyasında sunulmaktadır. Kurumlar benzer dallanan hiyerarşik süreçleri yazılı hale getirmek, onlara kurumsal kimlik kazandırmak durumundadır. Böyle bir hiyerarşinin üzerinde çalışmak bile kurumun eksik yanlarını teşhis etmekte yararlı olacaktır.

yükseköğretim yönetimi, sistemleri, geliştirilmesi konularını tanıtan, destekleyen kişisel platform | www.oktemvardar.com

Yukarı ↑